Ανατόλια: Εισαγωγικές εξετάσεις και εξετάσεις υποτροφιών (διδάκτρων και τροφείων)

Έως τις 30 Απριλίου 2019 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ανατόλια. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 Μαΐου, στο Κολλέγιο Ανατόλια, και είναι κοινές για όλους τους μαθητές και μαθήτριες είτε εξαρτούν τη φοίτησή τους από κάποια υποτροφία είτε όχι.

Πιστό στον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα και στην αποστολή του να καταστήσει ακόμη πιο προσιτή την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε μαθητές με περιορισμένα οικονομικά μέσα, το Κολλέγιο Ανατόλια προσφέρει και φέτος ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε παιδιά από όλη την Ελλάδα.

Σήμερα σχεδόν το 25% του μαθητικού σώματος του Κολλεγίου Ανατόλια λαμβάνει υποτροφία από το 15% έως το 100% του ποσού των διδάκτρων. Οι υποτροφίες προέρχονται από κληροδοτήματα και δωρεές προς το σχολείο από ιδιώτες και ιδρύματα που αναγνωρίζουν την αξία της ποιοτικής εκπαίδευσης. Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 1.000 υποτροφίες με κριτήρια που αξιολογούν την οικονομική κατάσταση του μαθητή και την επίδοσή του. Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης τα τελευταία 10 χρόνια, για μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια και σπουδαστές του ACT- American College of Thessaloniki, έχει ξεπεράσει τα 19 εκ. δολάρια. 

Οι υποτροφίες αφορούν σε παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το 2019 και καλύπτουν όλη τη φοίτηση στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Ανατόλια. Παράλληλα, θα απονεμηθούν υποτροφίες για την Α΄ Λυκείου, καθώς και για το ΙΒ Diploma Program (Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου).

Υποτροφίες για την Α΄ Γυμνασίου

Η πρώτη κατηγορία υποτροφιών απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου. Συνολικά θα απονεμηθούν τουλάχιστον 20 πλήρεις ή/και μερικές υποτροφίες για την εισαγωγή στην 1η τάξη του Γυμνασίου, οι οποίες  καλύπτουν και τα έξι χρόνια φοίτησης εφόσον η επίδοση στα μαθήματα παραμένει υψηλή, η διαγωγή εξαιρετική και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή.

Θέλοντας να τιμήσει την ιστορία και την καταγωγή του το Κολλέγιο Ανατόλια καθιερώνει από φέτος μία (1) νέα υποτροφία διδάκτρων για  μαθητή /τρια ποντιακής καταγωγής για φοίτηση από την Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2010 μέχρι και την ολοκλήρωση της φοίτησης στην Γ΄ Λυκείου.

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 30η Απριλίου 2019.

Διαγωνισμός Υποτροφίας για την Α΄ Λυκείου

Το Κολλέγιο Ανατόλια δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε νέους μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου να διεκδικήσουν υποτροφίες που καλύπτουν ως το 50% του κόστους των διδάκτρων φοίτησης. Οι υποτροφίες απονέμονται μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων και συνεντεύξεων. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τέλος Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.anatolia.edu.gr/entrance. Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών Κολλεγίου Ανατόλια, τηλ. 2310 398 203/317, email: enroll@anatolia.edu

Εξετάσεις εισαγωγής για το Πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου /

ΙΒ Diploma Program

Στις 11 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση για τους υποψήφιους του IB Diploma Program του Κολλεγίου Ανατόλια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που θα εισαχθούν στη Β΄ Λυκείου, προσφέροντας παράλληλα πλήρεις ή/ και μερικές υποτροφίες.

Η αποστολή των δικαιολογητικών και οι αιτήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Μαΐου 2019. Πληροφορίες και αιτήσεις: www.anatolia.edu.gr/ib

Άννα Πετμεζά, Διευθύντρια Προγράμματος (2310 398 296, ib@anatolia.edu.gr)