Ανατροπές στο σύστημα αξιολόγησης

Αλλάζουν όλα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και στην επιλογή προϊσταμένων με το νέο σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Μαΐου.

 

Επιλογή των καλύτερων υπαλλήλων με κάλπες αφού θα μπορούν να ψηφίζονται από τους συναδέλφους τους προβλέπει σχέδιο για την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού στο Δημόσιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες η φιλοσοφία του νέου συστήματος θα αφορά την «αξιολόγηση 360  μοιρών» και θα έχει ως στόχο την ταχύτερη εξέλιξη των εργαζομένων χωρίς να συνδέεται με τις αποδοχές ενώ δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως συνέβαινε με την αρνητική αξιολόγηση του 15% που ίσχυσε την προηγούμενη χρονιά. Tο σχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει «βαθμολόγηση» των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους με την ενεργοποίηση θεσμών άμεση δημοκρατίας αλλά και αξιολόγηση των υπηρεσιών από την κοινωνία.

 

Θα «βαθμολογούνται» από συναδέλφους

 

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης οι υπάλληλοι θα «βαθμολογούνται» και από την ψήφο των συναδέλφων τους. Στα σενάρια που επεξεργάζεται το αρμόδιο υπουργείο περιλαμβάνεται και το μοντέλο ψηφοφορίας.

 

Έτσι θα προβλέπετε ψηφοφορία σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης, τόσο για την ανάδειξη των καλύτερων υπαλλήλων όσο και για όσους θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή το υπουργείο εξετάζει διάφορα μοντέλα μεταξύ των οποίων και το μοντέλο της ψηφοφορίας των τριών καλύτερων υπαλλήλων ανά τμήμα ή διεύθυνση από τους υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα συγκρίνονται με την αξιολόγηση των προϊσταμένων και οι τρείς καλύτεροι θα έχουν την δυνατότητα ταχύτερης εξέλιξης.

 

Παράλληλα θα ισχύει η μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων στα οποία θα περιλαμβάνονται η προϋπηρεσία τους, οι σπουδές και τα σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν, οι γνώσεις ξένων γλωσσών και η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει το κριτήριο της συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένων αλλά και για την αξιολόγηση του προσωπικού με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη σε αρκετές περιπτώσεις δεν θα βαθμολογείται αλλά θα διαδραματίζει τον ρόλο του εργαλείου για την βελτίωση των ικανοτήτων του εργαζόμενου.

 

Και ψυχομετρικά τεστ

 

Επίσης θα αξιοποιηθεί η χρήση ψυχομετρικών τεστ.  Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι αλλά και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται μέσω τεστ ερωτήσεων που θα έχουν καταρτιστεί από ειδικούς για να μετρηθεί η ψυχική τους ισορροπία.

 

Εξετάζεται τέλος η συμμετοχή της κοινωνίας στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης η κυβέρνηση εξετάζει μοντέλα κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης που ισχύουν στο εξωτερικό όπου οι πολίτες μπορούν να αποστείλουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά για την αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Αποσύνδεση του μισθού από την αξιολόγηση

 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποσυνδέσει το μισθό από την αξιολόγηση του προσωπικού ενώ η «βαθμολογία» των υπαλλήλων δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος λάβει αρνητική βαθμολογία, μέσω της συνέντευξης θα αναζητούνται τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους είτε με μετεκπαίδευση είτε με την μετάταξή του σε άλλη θέση όπου θα μπορεί να αποδώσει περισσότερο.