Ανέγερση κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας στην Τριανδρία


Σύμβαση για την ανέγερση κτηρίου Κοινωνικής Πρόνοιας το οποίο θα στεγάζει τα Δημοτικά Ιατρεία στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 ο Αντιδημάρχος Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέας Κουράκης και ο εκπρόσωπος της ανάδοχης κατασκευάστριας εταιρίας. 
 

Στη συνέχεια έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου επί τόπου του έργου, όπου συζητήθηκαν λεπτομέρειες για κατασκευή του κτιρίου και την πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

 
Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.510.000 ευρώ (μετά από έκπτωση 48,56 % που απέσπασε στη διαδικασία του διαγωνισμού) είναι συμβατικής δαπάνης 778.565,35 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.  
 

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το κτίριο θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 195,24 τ.μ. επί της οδού Καραϊσκάκη (το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 195,24 τ.μ. από τα οποία τα 129,16 τ.μ. καλύπτει το κτίριο, ενώ η συνολική πραγματοποιημένη δόμηση είναι 467,48 τ.μ.). 

 
«Η ανέγερση κτιρίου αποτελεί την πρώτη φάση του έργου  «ανέγερση – εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής στο τομέα υγείας στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας», τόνισε ο Ανδρέας Κουράκης.  Σημείωσε ότι η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (ηλεκτροκαρδιογράφο, τυμπανογράφο, κλίβανο, διαφανοσκόπειο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο, ακτινογραφικό, ψηφιακή ακτινογραφία κλπ) καθώς και προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (καθίσματα, γραφεία, βιβλιοθήκες, κλπ). 
 

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερις ορόφους, υπόγειο και πυλωτή: 

  • στο ισόγειο χωροθετείται ο χώρος εισόδου/υποδοχής, 
  • στον 1ο όροφο τοποθετείται το λογιστήριο, οι χώροι διοίκησης και συνεδριάσεων, 
  • στον 2ο και 3ο όροφο χωροθετούνται τα ιατρεία-εξεταστήρια και τα γραφεία των ιατρών, 
  • ο 4ος όροφος περιλαμβάνει την αίθουσα γυμναστικής – φυσιοθεραπείας και το μικροβιολογικό εργαστήριο. 
  • στο υπόγειο τοποθετούνται βοηθητικοί χώροι – αποθήκες, καθώς και το λεβητοστάσιο και η δεξαμενή καυσίμων.