Άνοδος του ενδιαφέροντος για οικιστικά ακίνητα

Αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέ ροντος για οικιστικά ακίνητα, κυρίως για μικρά και χαμηλής τιμής, που χρήζουν ανακαίνισης, και σταθεροποίηση των τιμών από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο του 2014 διαπιστώνει για την κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Bee Real Estate.

 

Η έρευνα της Bee Real Estate για τις τιμές πώλησης ακινήτων στην ευ ρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014 πραγματοποιήθηκε σε στατιστικό δείγμα 2.214 ακινήτων προς πώληση από τα εννέα γραφεία της εταιρείας και τους περίπου 70 συμβούλους ακινήτων της στη Θεσσαλονίκη. Κυ ρια συμπεράσματα της έρευνας, όπως επισημαίνει στο «B&RE» ο συνιδιοκτήτης της Bee Real Estate κ. Κωνσταντίνος Τζάρος, είναι:

 

■ Σταθεροποίηση ημών οικιστικών ακινήτων από το Β’ στο Γ τρίμηνο του 2014.
■ Περιορισμός των ιδιοκτητών που βρίσκονται σε «ανάγκη» να «σκοτώσουν» το ακίνητο τους.
■ Αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
■ Το ενδιαφέρον των αγοραστών εστιάζεται κυρίως σε μικρά ακίνητα (μέχρι τις 50.000 ευρώ).
■ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα ακίνητα με χαμηλή τιμή που χρήσουν ανακαίνισης.
■ Περιορισμός του ενδιαφέροντος για αγορά για ιδιοκατοίκηση ακινήτων άνω των 150.000 ευρώ.

■ Το ενδιαφέρον είναι έντονο σε παραδοσιακές πυκνοκατοικημένες περιοχές και περιορισμένο στους περιφερειακούς δήμους και στις λεγόμενες «αναπτυσσόμενες – υπό ανάπτυξη» περιοχές.
■ Αύξηση του χρόνου ολοκλήρωσης του συμβολαίου (μέσος χρόνος 35 ημέρες από τη λήψη προκαταβολής και το νομικό έλεγχο).

 


► Παλιά παραλία 

Σύμφωνα με την έρευνα της Bee Real Estate για τις τιμές πώλησης ακινήτων την περίοδο Ιούλιος Σεπτέμβριος 2014, η παλιά παραλία κρατά τα πρωτεία με μέση ανώτατη τιμή 10.000 ευρώ το τετραγωνικό για νεόδμητα και 3.500 ευρώ για μεταχειρισμένα, ενώ οι κατώτατες τιμές πώλησης διαμορφώθηκαν σε 6.000 ευρώ το τ.μ. για νεόδμητα και 2.800 τ.μ. για μεταχειρισμένα ακίνητα.


 

Στο κέντρο, η μέση ανώτατη τιμή πώλησης οικιστικών ακινήτων κυμαίνεται στα 2.700 ευρώ το τετραγωνικό για τα νεόδμητα και στα 1.554 ευρώ το τ.μ. για τα μεταχειρισμένα (εννέα και άνω ετών), ενώ η μέση κατώτατη τιμή πάντοτε στο κέντρο κυμαίνεται στα 1.529 ευ ρώ το τ.μ. για νεόδμητα και 1.325 ευρώ το τ.μ. για μεταχειρισμένα οικιστικά ακίνητα.

 

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη η μέση ανώτατη τιμή διαμορφώνεται στα 1.894 ευρώ το τ.μ. για τα νεόδμητα και στα 1.061 ευρώ το τ.μ. για τα μεταχειρισμένα. Τέλος, στη δυτική Θεσσαλονίκη η μέση ανώτατη τιμή διαμορφώνεται, στα 1.163 ευρώ το τ.μ. για τα νεόδμητα και στα 772 ευρώ το τ.μ. για τα μεταχειρισμένα και η μέση κατώτατη τιμή στα 984 ευ ρώ το τ.μ. για τα νεόδμητα και στα 555 τ.μ. το τετραγωνικό για τα μεταχειρισμένα.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική