Απάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα δημοσιεύματα περί κακοδιαχείρισης

Κανένα στοιχείο που να αφορά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν έχει αποσταλεί στον Εισαγγελέα Διαφθοράς, ούτε έχει πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους Ελεγκτές του Υπουργείου

Οικονομικών στο Ίδρυμα.

Αυτό επισημαίνει ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης, με αφορμή δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν το Ίδρυμα μεταξύ των ΑΕΙ στα οποία Ελεγκτές της Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων διαπιστώνουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης του δημόσιου χρήματος.

 

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η εμπλοκή του ονόματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα δημοσιεύματα αυτά, γίνεται προφανώς εκ παραδρομής, καθώς η αρχική Εισαγγελική Παραγγελία ζητούσε να γίνει έλεγχος και στα τρία Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.

 

Ο κ. Ζαπράνης επίσης υπογραμμίζει ότι κανένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στα δημοσιεύματα δεν αφορούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ όσον αφορά το θέμα της σίτισης ούτε έχουν ζητηθεί στοιχεία, ούτε έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος για παρατυπίες στο Ίδρυμα.

 

Τέλος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ήδη εκλεγείς ως νέος Πρύτανης κ. Ζαπράνης, τονίζει ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαχρονικά χαρακτηρίζεται για τη χρηστή διοίκησή του, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυξάνει διαρκώς τα αποθεματικά του, παρά το PSI και την μείωση της επιχορήγησης κατά 58% από το 2009.