Από 10 έως 25 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων

Ξεκηνούν οι αιτήσεις για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών για το 2015. Από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας την αίτηση-δήλωση είτε να απευθυνθούν στο Λύκειο τους για να τη συμπληρώσουν.

 

Οι υποψήφιοι παράλληλα με την αίτηση θα πρέπει να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα επιλέξουν να εξεταστούν αλλά και το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» εφόσον θέλουν να εξεταστούν σε αυτό πανελλαδικά.

 

Στις παραπάνω ημερομηνίες, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου θα πρέπει να γίνει σχετική δήλωση και από τους μαθητές που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές αλλά να παραλάβουν μόνο το απολυτήριο τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία του 10% εντάσσονται μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 ή το 2014 και δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, παρά μόνο μηχανογραφικό.