Από κόσκινο οι μονιμοποιήσεις

Ξεκινάει άμεσα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το ΑΣΕΠ η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής συμβάσεων περίπου 42.000 υπαλλήλων οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν την τελευταία 15ετία.

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ζητεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις εντός δέκα ημερών να αποστείλουν τα στοιχεία στο υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει ο επανέλεγχος. Όσοι υπάλληλοι εντοπιστούν να έχουν μονιμοποιηθεί παρανόμως, θα απολυθούν άμεσα, ενώ από τους επανελέγχους, όπως ρητώς ορίζεται στην εγκύκλιο, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που μονιμοποιήθηκαν, βάσει δικαστικών αποφάσεων ή ειδικής διάταξης.

 

«Οι διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες οφείλουν να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στοιχεία για όλες τις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου», επισημαίνει η εγκύκλιος του κ. Μητσοτάκη.

 

Στα στοιχεία που θα διαβιβαστούν από τις αρμόδιες διευθύνσεις στο υπουργείο θα περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η κατηγορία και η ειδικότητα προσωπικού στην οποία ανήκει, η κατηγορία και η ειδικότητα στην οποία κατετάγη κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, οι διατάξεις, βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή, η ακριβής ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης, καθώς και ο φορέας στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο εργαζόμενος.

 

Στόχος της κίνησης είναι να συνταχθεί συνολική κατάσταση όλων των συμβασιούχων, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη μετατροπή της σύμβασης. Η συνολική κατάσταση θα ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ.

«Οι διευθύνσεις Διοικητικού θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την επιβεβαίωση της πληρότητας των στοιχείων που τηρούνται στα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων και αφορούν στη μετατροπή της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

 

Υπό τον έλεγχο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του ΑΣΕΠ θα βρεθούν 42.000 υπάλληλοι που μονιμοποιήθηκαν με το «προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου», με το νόμο Παπανδρέου, ενώ στον αριθμό αυτό συγκαταλέγονται και υπάλληλοι δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν, λόγω «Καλλικράτη» και εν συνεχεία εκείνοι με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων μεταφέρθηκαν στους δήμους.

 

Πηγή: Καθημερινή