Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει να δέχεται απορρίμματα η νέα κυψέλη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να δέχεται απορρίμματα η νέα κυψέλη στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στην περιοχή της Μαυροράχης Θεσσαλονίκης, κάτι που αναμένεται να ομαλοποιήσει πλήρως την αποκομιδή σε ολόκληρο το νομό.

 

Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Σχεδιασμού Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρόεδρος, Μιχάλης Γεράνης, ανακοίνωσε ότι δόθηκε από την περιβαλλοντική υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η έγκριση, για την έναρξη λειτουργίας της νέας κυψέλης του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την αποκομιδή των σκουπιδιών θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Επιπλέον, στη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου για το 2015 που ανέρχεται στα 64.852.974 ευρώ, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, που θα πρέπει να ενσωματωθούν στον υφιστάμενο σχεδιασμό.