Απόφαση για μείωση 5,2% στις επικουρικές συντάξεις

Μειώσεις από την 1η Ιουλίου, της τάξης του 5,2%, στις επικουρικές συντάξεις αποφάσισε η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). 

Με την απόφαση αυτή η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται στα 190 ευρώ και μετά την προτεινόμενη μείωση θα πέσει στα 180 ευρώ.

Η μείωση αρχίζει από την 1η Ιουλίου, βάσει μνημονιακής υποχρέωσης που προβλέπει «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος».

Η ρήτρα αυτή θα εφαρμοστεί αρχικά στις επικουρικές των μισθωτών και από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα επεκταθεί στο σύνολο των φορέων επικουρικής ασφάλειας και πρόνοιας.