Αποζημίωση 300 ευρώ για βλάβη οικιακών συσκευών από τη ΔΕΗ

Πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να πετύχουν την καταβολή αποζημίωσης για την καταστροφή των οικιακών συσκευών τους, που συνέβη εξαιτίας μίας μη προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Αρχή, η σύζυγος και η κόρη δικαιούχου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οικογενειακής κατοικίας στην περιοχή της Δραπετσώνας -ο οποίος στο μεταξύ είχε πεθάνει- προσκόμισαν τα σχετικά δικαιολογητικά στη ΔΕΗ ΑΕ.

 

Από την πλευρά της η εταιρεία έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση για να προωθήσει το αίτημα να ορισθεί μία από τις δύο γυναίκες ως δικαιούχος της παροχής. Επειδή όμως το κόστος για τη μεταβολή του δικαιούχου υπερέβαινε το ύψος της αναμενόμενης αποζημίωσης, καθιστώντας το ίδιο το αίτημά τους ασύμφορο, ζήτησαν να μετατεθεί χρονικά η διαδικασία αυτή λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Προθυμοποιήθηκαν όμως να υποβάλουν κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό που θα διασφάλιζε την εταιρεία από τον κίνδυνο να καταβάλει χρηματική αποζημίωση σε μη δικαιούχο.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε εύλογο το αίτημα, με το σκεπτικό ότι η μεταβολή του ονόματος του δικαιούχου της παροχής, αν και επιθυμητή, δεν είναι ωστόσο απαραίτητη για την προώθηση της διαδικασίας αποζημίωσης με δεδομένη μάλιστα την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Άλλωστε, η συγκεκριμένη αξίωση δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του δικαιούχου της παροχής, αλλά παράλληλα εκτείνεται και σε εκείνους που συγκατοικούν στον ηλεκτροδοτούμενο χώρο, αφού αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

 

Η ΔΕΗ ΑΕ προώθησε το θέμα στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και στη συνέχεια εκδόθηκε η σχετική απόφαση για καταβολή στις δύο αιτούσες ποσού 300 ευρώ ως αποζημίωση για την πρόκληση βλάβης στον ηλεκτρικό εξοπλισμό τους, χωρίς να απαιτηθεί μεταβολή του δικαιούχου της παροχής. Με την απόφαση αυτή, η οποία στο σκεπτικό της περιλαμβάνει και το πλαίσιο ανάληψης ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για γεγονότα της κατηγορίας αυτής, δημιουργείται μια βάση για συμβιβαστική επίλυση παρόμοιων περιπτώσεων χωρίς δικαστική διαμάχη.

 

Τέλος, η ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από τη ΔΕΗ ΑΕ, την αναθεώρηση του σημερινού υψηλού κόστους που συνοδεύει τη μεταβολή δικαιούχου παροχής ρεύματος, καθώς μπορούν να υιοθετηθούν λιγότερο δαπανηρές και ευκολότερες διαδικασίες.