ΑΠΘ: Απόφαση συμβουλίου ιδρύματος για ορισμό αναπληρωτών πρύτανη

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά τη συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Περικλή Μήτκα για τον ορισμό των παρακάτω Καθηγητών ως Αναπληρωτών Πρύτανη.

 

Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού ορίζει τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, κ. Θεόδωρο Λαόπουλο,

 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων ορίζει την Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κ. Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα,

 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίζει την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, κ. Δέσποινα Κλαβανίδου,

 

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων ορίζει την Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Αριάδνη Στογιαννίδου,

 

Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών ορίζει τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, κ. Νικόλαο Βαρσακέλη.