ΑΠΘ: Επανεκλέχτηκε Πρύτανης ο Περικλής Μήτκας

«Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015, οδήγησε στην ανάδειξη του Καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα ως νέου Πρύτανη.

 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών ανακοίνωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων ανέρχεται σε 2012.

Ο αριθμός των ψηφισάντων ανέρχεται σε 1606.

Ο αριθμός των λευκών ψήφων ανέρχεται σε 67.

 

Εξ αυτών έλαβαν:

Ανδρέας Γιαννακουδάκης 261 ψήφους, ήτοι ποσοστό 16,96% των εγκύρων ψήφων

Περικλής Μήτκας 1.278 ψήφους, ήτοι ποσοστό 83,04% των εγκύρων ψήφων».