ΑΠΘ: Νέες πρακτικές για την αντιμετώπιση του καπνίσματος

apth5

Το πρόβλημα του καπνίσματος και των επιπτώσεων στην υγεία που δημιουργεί τίθενται στο επίκεντρο ενός νέου καινοτόμου ερευνητικού έργου, με το ακρωνύμιο «SMOKE FREE BRAIN» που ξεκινά σήμερα, με ευρωπαϊκό συντονιστή Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020)»

Το «SMOKEFREEBRAIN», με πλήρη τίτλο «Διεπιστημονική μελέτη & ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση του καπνίσματος» στοχεύει στην υλοποίηση και αξιολόγηση μιας σειράς παρεμβάσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση του καπνίσματος, με σύγχρονα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα. Κύριος στόχος είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου όπως νέοι άνεργοι, αλλά και ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), όπως και ασθενείς με άσθμα, αλλά και πληθυσμοί των οικονομικά ασθενέστερων χωρών.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα:

–           αναπτύσσονται νέα συστήματα και εφαρμογές σε κινητά και φορητές συσκευές που στόχο θα έχουν μέσα από τη χρήση κοινωνικών μέσων και τεχνικών κοινωνικών δικτύων να προάγουν τη φυσική άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα προκειμένου να τονώσουν την προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.

–           αναπτύσσονται και μελετώνται νέες, σύγχρονες πρακτικές παρεμβάσεων, όπως η μέθοδος τηςνευροανάδρασης.

–           γίνεται η πολυδιάστατη αξιολόγηση των επιπτώσεων του ηλεκτρονικού τσιγάρου (επιγενετική μελέτη των επιπτώσεων του ηλεκτρονικού τσιγάρου κ.α.).

–           επιδιώκεται η νευρο-επιστημονική (μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφίας) διερεύνηση των επιπτώσεων των διαφημίσεων υπέρ αλλά και κατά του καπνίσματος όπως και των συναισθημάτων που αυτές διεγείρουν σε καπνιστές και μη.

–           γίνεται οικονομική αξιολόγηση όλων αυτών των πολιτικών παρέμβασης και επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός συνολικού πλάνου και πολιτικής υγείας για την τελική ενσωμάτωσή τους στα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης του καπνίσματος και ειδικότερα η δυνατότητα εφαρμογής τους σε οικονομικά ασθενέστερες χώρες.

Για την υλοποίηση του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018, θα συνεργαστούν 12 φορείς/εταίροι από την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμ. Βασίλειο, Σερβία, Βουλγαρία και την Κύπρο. Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος είναι το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

Η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας ξεκινά την Τρίτη 10/11 και ώρες 13.30 με 17.30 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 9.00 με 17.00, στο ξενοδοχείο «MediterraneanPalace», στη Θεσσαλονίκη.

Το ερευνητικό έργο υλοποιείται με τη στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ θα απευθύνουν χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης.