ΑΠΘ: Οι προοπτικές για έρευνα στη Γερμανία στο επίκεντρο ημερίδας

«Έρευνα στη Γερμανία» είναι το θέμα της Ημερίδας που διοργανώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ενημερωτικό Κέντρο (IC) της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 9:00 με 15:00, στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.

 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Dr. Ingo Von Voss και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της DAAD Ελλάδας, Παναγιώτης Λαδάς.

 

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση σε θέματα έρευνας στη Γερμανία καθώς και των δυνατοτήτων και συνεργασιών που προσφέρονται από κρατικούς φορείς της Γερμανίας και της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα μιλήσουν, για τις ερευνητικές τους εμπειρίες, Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες που έχουν πραγματοποιήσει ή διεξάγουν έρευνα και ζουν στη Γερμανία.

 

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της έρευνας όσο και σε νέους πτυχιούχους που έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση διδακτορικού στη Γερμανία.

 

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα