Άρχισε η διαδικασία επιλογής νέων διευθυντών στην εκπαίδευση

ΦΩΤΟ: MOTIONTEAM

ΦΩΤΟ: MOTIONTEAM

Έως την ερχόμενη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, μπορούν  να καταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής νέων διευθυντών εκπαίδευσης μετά την ψήφιση, την προηγούμενη εβδομάδα, της σχετικής τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής (ΠΣΕ) διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν την αρμοδιότητα να συντάξουν τους πίνακες υποψηφιοτήτων, καθώς επίσης και να αποτιμήσουν και να συντάξουν τους πίνακες των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων ανά διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να συγκροτηθούν τα ΠΣΕ, καλούνται οι τωρινοί περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης να στείλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, τα συμβούλια επιλογής θα είναι πενταμελή και η θητεία τους θα είναι διετής. Κατ’ εξαίρεση όμως, κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων αυτών θα λήξει στις 31/12/2016.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, μετά τη σύνταξη των πινάκων από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, θα ακολουθήσει η μυστική ψηφοφορία, στην οποία θα λάβουν μέρος οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, και μετά, η προσωπική συνέντευξη, ενώπιον των ΠΣΕ.

Τέλος, με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά διεύθυνση Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης, της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία καθώς και της μοριοδότησης της συνέντευξης.

Οι διευθυντές Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, το οποίο θα έχει διαμορφώσει την πρότασή του λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους κυρωμένους πίνακες.