Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων για πρώτη φορά από το 2009

Αύξηση για πρώτη φορά από το 2009 σημείωσε η κατανάλωση καυσίμων το 2014 λόγω της ανόδου της ζήτησης για ντήζελ κίνησης και θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανακοίνωση των Ελληνικών Πετρελαίων για τα αποτελέσματα του περασμένου έτους.

 

Συγκεκριμένα η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2014 ανήλθε σε 6,7 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ η αύξηση της κατανάλωσης ντίζελ αντιστάθμισε τις αντίστοιχες απώλειες στη ζήτηση βενζίνης, καθώς 60% των νέων αδειών κυκλοφορίας αφορά ντιζελοκίνητα οχήματα.

 

Επιπλέον, το περιβάλλον μειωμένων τιμών αλλά και η αναπροσαρμογή του ΕΦΚ οδήγησε σε ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης κατά 5%. Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα που οφείλονται κυρίως στη βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης αλλά η μείωση των διεθνών τιμών του αργού και κατ επέκταση η υποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων πετρελαίου της εταιρίας οδήγησαν σε ζημιές.

 

Τα επίσημα αποτελέσματα για ολόκληρο το έτος είναι ζημιές ύψους 365 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 269 εκατ. το 2013) ενώ αν αφαιρεθεί η επίπτωση των διεθνών τιμών ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη ύψους 5 εκατ. έναντι ζημιών 117 εκατ. το 2013.