Χάθηκαν 24.674 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

Νέο αρνητικό ισοζύγιο στις ροές της μισθωτής απασχόλησης τον μήνα Νοέμβριο κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει και την απόλυτη κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 24.674 θέσεις εργασίας.
Επίσης, επιβεβαιώνεται για έναν ακόμη μήνα η πλήρης ανατροπή στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν έξι στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο ήταν για ελαστική απασχόληση.

Συγκεκριμένα, το 56,02% των νέων θέσεων εργασίας ήταν για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασίας και μόνο το 43,98% των θέσεων εργασίας ήταν για πλήρη απασχόληση.

Η απόλυτη κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου. Έτσι στους 11 μήνες του 2015 μόνο το 44,64% των νέων θέσεων εργασίας ήταν για πλήρη απασχόληση ενώ το 55,36% ήταν για μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία.

2015: Περιστρεφόμενη πόρτα η αγορά εργασίας – 1,6 εκατ. νέες θέσεις αλλά και 1,5 εκατ. απώλειες θέσεων εργασίας

Οι αναγγελίες πρόσληψης τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383. Από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674  θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 τον Νοέμβριο του 2014).

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.667.024 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.575.150, εκ των οποίων οι 923.394 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.756 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Θετικό ισοζύγιο το 11μηνο του 2015, αλλά το 2014 έγιναν περισσότερες προσλήψεις

Μπορεί το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του 2015 να είναι θετικό με 91.874 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τις απολύσεις, αλλά δυστυχώς είναι  χαμηλότερο κατά 8.082 θέσεις εργασίας, από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου ενδεκάμηνου του 2014, που ήταν επίσης, θετικό κατά 99.956 νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: Ναυτεμπορική