Δ. Θεσσαλονίκης: Πρωτόκολλο τριετούς συνεργασίας με τη ΧΑΝΘ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη σύναψη πρωτοκόλλου τριετούς συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματείο της ΧΑΝΘ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 3ης τακτικής συνεδρίασής του, σήμερα, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016.

Η συνεργασία έχει ως στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής των δύο φορέων για την υλοποίηση κοινών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων, με κοινό παρανομαστή το διαχρονικό όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση, για τις από κοινού αποφάσεις που θα λαμβάνονται, θα συντάσσεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα ειδικότερο συμφωνητικό με τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων φορέων.

Η συνεργασία θα αφορά στους ακόλουθους άξονες:

  • Περιβάλλον – Ανακύκλωση – Αστικός Σχεδιασμός
  • Προώθηση Απασχόλησης
  • Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός
  • Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη
  • Εξωστρέφεια – Προώθηση – Δικτύωση