Δάνειο 3,8 εκατ. ευρώ πήρε ο δήμος Θεσσαλονίκης για… φωτισμό!

Τη λήψη δανείου ύψους 3.800.000 €, με στόχο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα JESSICA για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 5ης τακτικής συνεδρίασής του την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015.

 

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστηρίζει έργα αστικής ανάπλασης μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων.

 

Στη χρηματοδότηση Jessica δεν υπάρχει δωρεάν επιδότηση, αλλά δανειακά κεφάλαια με προνομιακά επιτόκια, που προέρχονται από το Τ.Α.Α.Κ.Μ. με συμμετοχή 70% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, από τρίτους με συμμετοχή 10% και από ίδια κεφάλαια με συμμετοχή 20% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

 

Με την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα» αναμένεται βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του υφιστάμενου δικτύου και μείωση των ενεργειακών δαπανών του Δήμου. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις θα επιφέρουν αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών και των οδικών αξόνων και εντέλει βελτίωση του αστικού τοπίου της πόλης.

 

Η συμμετοχή του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης, την διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς για την Κεντρική Μακεδονία θα είναι 70% του κόστους επένδυσης, που αντιστοιχεί σε ποσό έως 3.300.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 1,80%, και διάρκεια αποπληρωμής 15 έτη. Η συμμετοχή της Τράπεζας που θα προκύψει ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι 10%, του κόστους επένδυσης, δηλαδή ποσό έως 500.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής του θα είναι 15 έτη με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr