Δέκα αλήθειες για τις τιμές των καυσίμων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις σχετικά υψηλές διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, όπως η βενζίνη και τα άλλα καύσιμα, που έχουν υποχωρήσει μεν, αλλά όχι στον βαθμό που έπεσε το αργό πετρέλαιο οφείλεται κατά τον Σύνδεσμο των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), το γεγονός ότι η βενζίνη και τα άλλα πετρελαιοειδή δεν έχουν παρουσιάσει την αναμενόμενη πτώση, πέρα βέβαια από την επίδραση που έχουν οι φόροι στην τελική τιμή.

Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΣΕΕΠΕ με τις «10 αλήθειες για τη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα», στην οποία υπογραμμίζει επίσης τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το λαθρεμπόριο, τονίζοντας ότι η αντιμετώπισή του αποτελεί το πιο επείγον ζήτημα σήμερα για τον κλάδο.

Η ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕ, ωστόσο, δεν εξηγεί γιατί η προ φόρων τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται κατά μέσον όρο στην Ελλάδα στα 435,37 ευρώ/1.000 λίτρα, κατά 5,19% και κατά 2,11% πάνω από τα τα 413,69 ευρώ που είναι ο μέσος όρος στις 28 χώρες της Ε.Ε. και τα 426,36 ευρώ/ 1.000 λίτρα του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ σε όλη την Ευρώπη οι τιμές λιανικής είχαν πτώση σε ποσοστά παρόμοια με τα ελληνικά, δηλαδή από 17% ως 22%, με υποχώρηση 20,5% στη χώρα μας.

Λιανικές 

Σύμφωνα με τα «10 σημεία», στα οποία αναφέρεται ο Σύνδεσμος:

H τιμή του αργoύ συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής τιμής της αμόλυβδης κατά 23% προ ΦΠΑ και κατά 28% μετά ΦΠΑ.

Οι λιανικές τιμές των βενζινών στις αντλίες αποτελούνται κατά περίπου 70% από σταθερούς φόρους σε ευρώ.

Το αργό πετρέλαιο (π.χ. Brent), όπως και τα τελικά προϊόντα αποτελούν χρηματιστηριακά εμπορεύματα και ακολουθούν τις διεθνείς τιμές Platts. Oι τιμές των προϊόντων στην αντλία δεν μεταβάλλονται ποτέ με το ίδιο ποσοστό που μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές.

Οι λιανικές τιμές της βενζίνης ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων διύλισης και όχι τις τιμές του Brent και οι τιμές χονδρικής των καυσίμων στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές καυσίμων Platt’s Ανατολικής Μεσογείου. Η μετατροπή των τόνων σε λίτρα και η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής.

Οι τιμές αντλίας καθορίζονται ελεύθερα και αποκλειστικά από τους πρατηριούχους.

Οι εταιρείες εμπορίας προμηθεύονται από τα διυλιστήρια και πουλούν στα πρατήρια, με συμφωνίες στην πλειονότητα των οποίων τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας είναι σταθερό ποσό σε ευρώ.

Η πρόταση της ΠΟΠΕΚ (πρατηριούχοι) για δημοσίευση της τιμής που πουλά κάθε εταιρεία στο πρατήριο οδηγεί σε ισοπέδωση και εξίσωση των τιμών χονδρικής προς τα κάτω, αλλά όχι υποχρεωτικά και των τιμών λιανικής, αφού αυτές θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται ελεύθερα από τους πρατηριούχους. Παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες επαναφέρουν από το παράθυρο τις περίπου ίδιες για όλους «αγορανομικές τιμές», αποθαρρύνονται ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, τονίζεται ότι το μεγάλο ζήτημα παραμένει το λαθρεμπόριο και οι παράνομες πρακτικές.

Πηγή: Ημερησία