Δεν θα κληθεί να καταθέσει στην δίκη Παπακωνσταντίνου ο Βενιζέλος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος δεν θα κληθεί να καταθέσει στη δίκη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος κλήτευσης των προτεινομένων μαρτύρων από την εισαγγελέα της έδρας Ξένη Δημητρίου.

 

Πάντως, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή του δικαστηρίου, περί μη κλήτευσης επίμαχων μαρτύρων, δεν είναι ανέκκλητη, δηλαδή, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αν κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο.