ΔΕΘ: Αυξημένος κατά 15,72% ο κύκλος εργασιών

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 15,72% το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με πέρυσι, κατέγραψε η ΔΕΘ-HELEXPO.Η αύξηση του τζίρου συνοδεύεται και από βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο πλέον αναμένεται να επιτρέψει στην επιχείρηση να παρουσιάσει για το σύνολο του 2014 θετικά αποτελέσματα προ φόρων.

 

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται πως θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, όπου πραγματοποιείται, τόσο η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου και μεγάλα κλαδικά εκθεσιακά γεγονότα, όπως η Philoxenia, όσο και το νέο θεματικό πάρκο της ΔΕΘ-HELEXPO, το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη επίτευξη κερδοφορίας προ φόρων το 2014, η οποία θα έρθει να προστεθεί στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 18.500 ευρώ του 2013, επιτυγχάνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τηρουμένων των οικονομικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες είχαν προκύψει, λόγω της ενοποίησης.