Διακοπή υδροδότησης σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτέμβριου 2016 από τις 10:30 έως τις 14:30 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγο διαρροής αγωγού Φ250 στην οδό Κρήνης 2, περιοχή εργατικές κατοικίες Νέας Ευκαρπίας,  του Δήμου Παύλου Μελά. Λόγω των ανωτέρω εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην περιοχή εργατικές κατοικίες Ευκαρπίας Νέες και Παλαιές  καθώς και  σε όλες στις παρακείμενες σε αυτές τις οδούς  του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι  απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης