Διεθνής διάκριση για το ΑΠΘ

apth3

Στις 15 Οκτωβρίου η Εκτελεστική Επιτροπή της UNESCO ενέκρινε την πρόταση που υπέβαλε το ΑΠΘ, διά του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, για την αναβάθμιση του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ, σε Κέντρο UNESCO, κατηγορίας II.

Το ΚΕΟΔΥ ιδρύθηκε το 2011 με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, με αντικείμενο τον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην επιστημονική περιοχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων και αποτελείται από εκπροσώπους 13 Τμημάτων που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης του νερού. Πλέον, μετεξελίσσεται στο 10ο Κέντρο Νερού UNESCO κατηγορίας II στην Ελλάδα  και αποτελεί το 26ο Κέντρο Νερού UNESCO, κατηγορίας II, στον κόσμο, με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

«Το ΑΠΘ αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή από αυτή τη διεθνή επιτυχία του ΚΕΟΔΥ ΑΠΘ. Η ύπαρξη και λειτουργία νέου Κέντρου Υδάτων της UNESCO στο ΑΠΘ, αναδεικνύει την υψηλή επιστημονική στάθμη των μελών του Πανεπιστημίου μας και ανοίγει δρόμους νέων συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) ΑΠΘ για την αναγνώρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή της UNESCO ως Κέντρο UNESCO C2C» αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές.