Δικαστική «βόμβα»: Οι Γερμανοί κάτοχοι ελληνικών ομολόγων μπορούν να επιδιώξουν αποζημίωση

Οι Γερμανοί κάτοχοι ελληνικών ομολόγων που αρνήθηκαν να αποδεχθούν την ζημιογόνα για αυτούς ανταλλαγή τίτλων το 2012 μπορούν να επιδιώξουν την αποζημίωσή τους από την Αθήνα, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τον Φεβρουάριο του 2012, οι επενδυτές των ελληνικών ομολόγων υπέστησαν 53,5% κούρεμα στην ονομαστική αξία των τίτλων που διακρατούσαν και αρκετοί εξ αυτών που δεν δέχθηκαν την προσφορά αυτή στη Γερμανία προσέφυγαν στη γερμανική δικαιοσύνη.

Τα γερμανικά δικαστήρια ζήτησαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωματεύσει κατά πόσο οι αγωγές αυτές εμπίπτουν στην κατηγορία «αστικών ή εμπορικών υποθέσεων», κάτι που επιτρέπει στους ενάγοντες να στραφούν νομικά κατά ενός κράτους.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι υπάγονται στην κατηγορία αυτή.

«Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η έκδοση ομολόγων δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την άσκηση εξουσιών οι οποίες είναι υπέρμετρες σε σύγκριση με τους κανόνες που έχουν εφαρμογή στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών» ανέφερε στην απόφασή του το Δικαστήριο, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίσει αν θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση ή όχι.