Δημιουργείται «οικογενειακό δικαστήριο»

Η δημιουργία «οικογενειακού δικαστηρίου» το οποίο θα συγκροτείται από ειδική ομάδα δικαστών και θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ζητήματα οικογενειακού δικαίου βρίσκεται στις προτεραιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στόχος είναι να δίνεται η δυνατότητα σε γονείς και παιδιά ναέχουν πρόσβαση σε σωστή ενημέρωση από οικογενειακούς συμβούλους, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ενώ με τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα ασχολούνται εξειδικευμένοι δικαστές.

Ο νέος θεσμός βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Γραμματέας του Τομέα Γυναικών του ΠΑΣΟΚ, Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλα Κανελλόπουλο.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κανελλόπουλος, σε μια προσπάθεια «αποδικαστηριοποίησης» των οικογενειακών διαφορών, ο προσανατολισμός του θεσμού θα είναι προς την αξιοποίηση πρωτίστως των εναλλακτικών μορφών επίλυσης (οικογενειακή διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ψυχοφθόρες διαδικασίες για τα τέκνα.

Από πλευράς της, η κ. Δημαδάμα τόνισε πως η υιοθέτηση του θεσμού αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των παιδιών και την αποφυγή έκθεσής τους σε τραυματικές εμπειρίες.

Τέλος, ο κ. Κανελλόπουλος και η κ. Δημαδάμα πρότειναν την από κοινού διοργάνωση ανοιχτής Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών ζητημάτων, όπως το ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της κοινής επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και από τους δύο γονείς, το οποίο η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πολύ να εισαγάγει στο δίκαιό της.