Δημιουργούνται ελεύθεροι χώροι στάθμευσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

thessaloniki-dromos

Την προσωρινή διαμόρφωση δημοτικών οικοπέδων σε χώρους ελεύθερης στάθμευσης αυτοκινήτων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 23ης τακτικής συνεδρίασης, την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.

Η απόφαση, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν τις επιτακτικές ανάγκες για εξεύρεση νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, έστω και προσωρινών, που θα αμβλύνουν το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα, με χαμηλό κόστος διαμόρφωσης και χωρίς άμεση επιβάρυνση των δημοτών, αφορά έντεκα οικόπεδα, που σύμφωνα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις χαρακτηρίζονται ως:

 • Ελεύθερα ιδιοκτησιακών προβλημάτων
 • Ελεύθερα κτισμάτων ή μεγάλων δένδρων και διαμορφωμένου πρασίνου
 • Ενταγμένα σε γειτονιές πυκνοδομημένες, χωρίς επαρκείς ελεύθερους χώρους στάθμευσης
 • Ικανού γεωμετρικού σχήματος  και εμβαδού
 • Ικανού τοπογραφικού ανάγλυφου – κλίσεων εδάφους
 • Προσβάσιμα στα αυτοκίνητα
 • Χωρίς ασύμβατες χρήσεις των όμορων οικοπέδων
 • Ικανής αναστρεψιμότητας επέμβασης – χωρίς υψηλό κόστος – σε περίπτωση μελλοντικής αξιοποίησης των οικοπέδων για άλλη χρήση

Η προσωρινή αξιοποίηση και διαμόρφωση των δημοτικών οικοπέδων, προτείνεται να γίνει με την τεχνική της ασφαλτόστρωσης επί νέας βάσης, με τις απαραίτητες διαγραμμίσεις και σημάνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα ρυμοτομία και υψομετρία, τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις περί διαμόρφωσης – επίστρωσης οικοπέδων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κυκλοφοριακές συνθήκες και προδιαγραφές των ανοικτών χώρων στάθμευσης.

 Τα οικόπεδα που έχουν επιλεγεί βρίσκονται στις παρακάτω οδούς:

 • Πεστών 80, με εμβαδόν 362,44 m2
 • Μερκουρίου 7, με εμβαδόν 225,69 m2
 • Κ. Καραμανλή,  με εμβαδόν 335,20 m2
 • Αγίου Δημητρίου 196Β, με εμβαδόν 200,62 m2
 • Αγ. Δημητρίου  &  Ελαφονήσου 1,  με εμβαδόν 676,80 m2
 • Άθωνος 34,  με εμβαδόν 62,00 m2
 • Άθωνος 36,  με εμβαδόν 503,88 m2
 • Επταπυργίου 122-124,  με εμβαδόν 220,00 m2
 • Απολλοδώρου  &  Κισσού 10,  με εμβαδόν 486,00 m2
 • Ολύνθου 25  & Κισσάβου,  με εμβαδόν 200,00 m2
 • Αγίου Δημητρίου 155,  με εμβαδόν 840,00 m2

Το συνολικό εμβαδόν που προκύπτει από την αξιοποίηση των παραπάνω οικοπέδων είναι 4.112,63 m2 , ενώ οι θέσεις στάθμευσης που θα δημιουργηθούν υπολογίζονται σε 223.