Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το εξεταστικό σύστημα του 2016

Πήρε ΦΕΚ το εξεταστικό σύστημα του 2016 καθώς και οι άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους με αριθμό 4327/2015, περιέχει επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου από το οποίο εξοβελίζονται από μαθήματα Γενικής Παιδείας τα Αρχαία και η Φυσική.

Επίσης περιέχεται η επανασύσταση Ομάδων Προσανατολισμού που είχαν καταργηθεί όπως είναι οι:

 

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής − Κομμωτικής
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
Τομέας Αισθητικής − Κομμωτικής
Αισθητικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης
Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας
Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για το διαχωρισμό των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης – διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης- τους επί πτυχίω φοιτητές και τους αιώνιους, τα Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας και άλλα θέματα.

Δείτε το ΦΕΚ 50 Α/2015