ΔΝΤ: Η ύφεση εκτόξευσε τα χρέη και μείωσε τις καταθέσεις

«Πλασματική» εικόνα για τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα δημιουργεί η μεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2008-013. Παράλληλα, σημαντική συρρίκνωση του τραπεζικού κλάδου έχει συντελεστεί, τόσο σε επίπεδο χορηγήσεων, όσο και σε ό,τι αφορά στη σχέση μεταξύ καταθέσεων και πιστώσεων με το ΑΕΠ.

 

Τα παραπάνω σημειώνει μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Financial Access Survey» που ερευνά την πρόσβαση των πολιτών, ανά τον κόσμο, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της εν λόγω έκθεσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, τα δάνεια στην ελληνική οικονομία διαμορφώθηκαν στο 108,51% του ΑΕΠ το 2013, από 113% το 2012, όταν το 2008 έφταναν στο 82% του ΑΕΠ.

 

Παρότι η απλή ανάγνωση των δεδομένων δίνει την εικόνα ότι υπήρξε μια ποσοστιαία αύξηση των χορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 31% κατά το διάστημα 2008-2012, αυτό δεν συμβαίνει, καθώς την περίοδο αυτή το ποσό των δανείων μειώθηκε λόγω της απομόχλευσης στην οποία προχώρησαν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Αντιθέτως το ΑΕΠ από τα 233,198 δισ. ευρώ το 2008, υποχώρησε στα 182,054 δισ. ευρώ το 2013.

 

Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταδεικνύει ότι κατά μέσον όρο κάθε Έλληνας διαθέτει περισσότερους από τρεις καταθετικούς λογαριασμούς στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.