Δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Διέξοδο σε χιλιάδες οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα φροντιστηρίων για τα παιδιά τους προσφέρουν σήμερα οι δήμοι της θεσσαλονίκης, που έχουν συγκροτήσει τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας τα οποία παρέχουν εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά.

 

Φέτος, παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ενώ ορισμένοι δήμοι διευρύνουν το πεδίο των δωρεάν μαθημάτων, επεκτείνοντας τη δωρεάν διδασκαλία και στον τομέα των ξένων γλωσσών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων αυτών των τμημάτων αποτελεί η πολύτιμη ενεργοποίηση εκπαιδευτικών ή ακόμη και τελειόφοιτων φοιτητών, που προσφέρονται να διδάξουν εθελοντικά.

 

Πηγή: Αγγελιοφόρος