ΕΕΘ: Φορολογικά, λογιστικά, ασφαλιστικά, τα κύρια προβλήματα

Φορολογικά, ασφαλιστικά και λογιστικά ζητήματα είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βορειοελλαδίτες επαγγελματίες, γεγονός που, κατά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), κρίνεται απόλυτα φυσιολογικό “λόγω της κρίσης που πλήττει τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και των διαρκών νομικών παρεμβάσεων της πολιτείας στους τρεις αυτούς τομείς τα τελευταία χρόνια”.   

 

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 100 επαγγελματιών μελών του ΕΕΘ, με προσωπικές συνεντεύξεις, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου “Ο σύμβουλος του Επαγγελματία”.

Η έρευνα, εκτός από τα προβλήματα των επαγγελματιών, κατέγραψε τα δεδομένα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επαγγελματιών. Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, οι δράσεις των επαγγελματιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι οι ακόλουθες: φιλανθρωπικές πράξεις (19,38%), βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος (17,5%), μέριμνα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα (17,5%), εθελοντισμός (16,88%), παρεμβάσεις στο κοινωνικό περιβάλλον (15%) και πολλαπλή προσέγγιση σε όλα τα κοινωνικά θέματα (13,75%).