Έγκριση προμήθειας διατακτικών για τον επισιτισμό προσφύγων

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ (ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ (ΑΡΧΕΙΟΥ)

Την προμήθεια 45.487 διατακτικών συνολικής ονομαστικής αξίας 440.960€, για τον επισιτισμό των προσφύγων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ενέκρινε χθες, Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 13ης τακτικής συνεδρίασης.

Οι διατακτικές θα διατεθούν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε ωφελούμενους πρόσφυγες (αιτούντες άσυλο και μετεγκατάσταση) στους οποίους παρέχεται η προσωρινή διαμονή σε μισθωμένα διαμερίσματα αλλά και σε πρόσφυγες που θα φιλοξενηθούν από πολίτες της Θεσσαλονίκης στις οικίες τους. Με τον τρόπο αυτό οι πρόσφυγες θα μπορούν να προχωρούν στην αγορά τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου, μαναβικής, προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας σπιτιού. Επισημαίνεται ότι ανά ωφελούμενο δικαιολογείται το ποσό των 90€ ανά μήνα, προσαυξανόμενο κατά 10€ για είδη προσωπικής υγιεινής για γυναίκες, 5€ για είδη προσωπικής υγιεινής για άνδρες και 15για είδη προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς ομάδες (παιδιά – ΑμεΑ).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), στον Εθνικό Τύπο και στην Υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, σκευών κουζίνας και ηλεκτρικών ειδών για τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων που θα μισθωθούν καθώς και της προμήθειας επίπλων γραφείου, γραφικής ύλης και ειδών πληροφορικής/μηχανογράφησης για τον εξοπλισμό των γραφείων που θα συσταθούν.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συμμετέχει ως συντονιστής στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος με εταίρους  το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, το Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, τη ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος, προβλέπεται η κάλυψη 660 θέσεων υποδοχής, εκ των οποίων οι 600 σε μισθωμένα διαμερίσματα και οι 60 σε ανάδοχες οικογένειες, για το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να μισθώσει περί τα 100 ακίνητα για την προσωρινή φιλοξενία 420 προσφύγων καθώς και να συνάψει συμφωνία φιλοξενίας για 30 θέσεις προσφύγων με 10 περίπου οικογένειες.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: LINK