Ειδική ομάδα «ράμπο» για φοροελέγχους κατά παραγγελία της Εισαγγελίας

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα βοηθά τις έρευνες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα διαρθρώνεται πλέον σε δύο υποδιευθύνσεις και σε 14 τμήματα, από τα οποία τα τρία θα είναι αυτοτελή. Πρόκειται για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου, το Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο θα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, αλλά και το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου θα αναλαμβάνει τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Eπικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί. 

Στόχος του εν λόγω τμήματος θα είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την διεύθυνση ελέγχων, αλλά και η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την διεύθυνση ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.