Είναι αυτοί που δημιουργούν τις κρίσεις, αυτοί που θα μας σώσουν από αυτές;

 
Πριν 10 χρόνια μας έσωσαν από την οικονομική κρίση «που αυτοί δημιούργησαν».

Τώρα μας σώζουν από την υγειονομική κρίση «που αυτοί δημιούργησαν».

Θέλουν και να μας σώσουν από την στρατιωτική κρίση «που αυτοί δημιούργησαν».


Δεν είμαστε τόσο βλάκες ώστε να μην καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μας «σώζουν» κλέβοντας το ταμείο που εμείς γεμίζουμε… με το ζόρι.

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ