Εξοικονόμηση 1 εκατ. ευρώ από το σύστημα online στα ΚΕΠ

Δημοσιονομικό όφελος περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, αλλά και εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων εργατοωρών υπολογίζεται ότι θα έχει η εφαρμογή των online υπηρεσιών των ΚΕΠ.

 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που προκύπτουν από το πρώτο πεντάμηνο εφαρμογής της online έκδοσης πιστοποιητικών, εκδόθηκαν συνολικά 1.025.331 πιστοποιητικά με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης τα δύο λεπτά. Για την offline διαδικασία θα απαιτούνταν 136.710 εργατοώρες, ενώ για την online διαδικασία χρειάστηκαν 34.177 εργατοώρες, δηλαδή εξοικονομήθηκαν 102.533 εργατοώρες. Με οικονομικούς όρους, η εν λόγω εξοικονόμηση και υπολογίζοντας ως μέσο μισθό στο Δημόσιο τα 1.800 ευρώ το μήνα, μεταφράζεται ετησίως σε 992.797 ευρώ.

 

Ως προς την online έκδοση πιστοποιητικών, τα περισσότερα -778.003- αφορούσαν το Εθνικό Δημοτολόγιο, 58.309 αφορούσαν τα ασφαλιστικά Ταμεία, 13.975 το ηλεκτρονικό παράβολο, 2.544 το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ και 172.500 τον ΕΛΓΑ και τον ΟΓΑ.

 

Σημαντικά οικονομικά -και όχι μόνο- οφέλη αναμένονται και από την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων. Υπολογίζεται ότι γίνονταν περισσότερες από 35 εκατομμύρια επικυρώσεις ανά έτος, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,75 εκατομμύρια ανθρωποώρες, 218.750 ανθρωποημέρες και για τη διενέργειά τους απαιτούνταν περισσότεροι από 1.000 υπάλληλοι.

 

Τέλος, εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει και για τις επιχειρήσεις από τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως καταδεικνύεται στην κοινή μελέτη που κατήρτισαν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Μετά την απαλλαγή από την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο κάτω από 10.000 ευρώ, εκτιμάται ότι το όφελος γι’ αυτές θα είναι 428.872.265 εκατομμύρια ευρώ, ετησίως.

 

Αντίστοιχα, από τη μείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το εταιρικό δίκαιο υπολογίζεται όφελος 155.737.266 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η αντίστοιχη μείωση των διοικητικών βαρών στις δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να έχει όφελος 191.054.923 εκατομμύρια ευρώ. Από τη μείωση των διοικητικών βαρών στον τουρισμό, οι εταιρείες υπολογίζεται ότι θα έχουν όφελος περί τα 442.650 ευρώ.

 

Παράλληλα, μειώσεις διοικητικών βαρών, οι οποίες αναμένεται να έχουν συνολικά οφέλη εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογούνται στους τομείς της γεωργίας, του εργασιακού περιβάλλοντος και των σχέσεων, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας τροφίμων, της ενέργειας, της αλιείας, των τηλεπικοινωνιών, των στατιστικών υπηρεσιών αλλά και στη φαρμακευτική νομοθεσία.

 

Πηγή: Καθημερινή