ΕΚΤ: Μείωση του ELA κατά 3,8 δισ. ευρώ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη μείωση του ανώτατου ορίου Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες ενέκρινε η ΕΚΤ, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ μείωσε το ELA κατά 3,8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
Στο θετικό κλίμα συνεισφέρει και η επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.