Έκτακτη εισφορά -Παράταση και μείωση σε δύο δόσεις

Παραμένει για ακόμη δύο χρόνια η έκτακτη εισφορά αλλά σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα μειωθεί αρχικά σε δύο δόσεις εντός του 2015 με απώτερο στόχο την… εξάλειψή της τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πρόταση προβλέπει μείωση του φόρου κατά 30% από 1ης Ιανουαρίου 2015 (θα προκύψουν υψηλότερες αποδοχές για μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς ο φόρος που αναλογεί παρακρατείται κάθε μήνα) και περαιτέρω μείωσή του κατά 20% από 1ης Ιουλίου με την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά έσοδα θα παραμείνουν εντός στόχων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Στη συνέχεια, ανάλογο μοντέλο θα επιδιωχθεί να ισχύσει και για το 2016 με στόχο μετά τη διετή παράταση της έκτακτης εισφοράς ο φόρος να εκμηδενιστεί.

Πηγή: Έθνος