Ελληνικός Χρυσός: 600 νέες προσλήψεις και αύξηση του πριμ παραγωγικότητας

Η Ελληνικός Χρυσός προχωρά άμεσα σε 60 προσλήψεις καθώς και αυξήσεις στα πριμ παραγωγικότητας λόγω της εφαρμογής προγράμματος 7ήμερης λειτουργίας στην παραγωγική διαδικασία. Άλλες 600 προσλήψεις αναμένεται να υλοποιηθούν με την προώθηση της οικοδομικής άδειας του εργοστασίου εμπλουτισμού και της άδειας υλοτομίας στις Σκουριές Χαλκιδικής.

 

Η μεταλλευτική εταιρεία διασφάλισε τα τελευταία χρόνια σταθερότητα σε μισθοδοσίες, συνδιαλλαγές και κύκλο εργασιών και σημαντική δυναμική σε προμήθειες, εμπόριο και κατασκευές.

 

Οι νέες θέσεις εργασίας έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον δυναμικό των 2.000 εργαζόμενων που απασχολούνται σήμερα στα «Μεταλλεία Κασσάνδρας» στη ΒΑ Χαλκιδική. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για εργασία που έχουν κατατεθεί στην εταιρεία αγγίζουν τις 11.000.

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλον ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος σε μία συζήτηση με ΜΜΕ.