ΕΛΠΕ: Σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων

Ενδείξεις σταθεροποίησης της κατανάλωσης καυσίμων στην εγχώρια αγορά, διαπιστώνουν στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), υπογραμμίζοντας τη σημαντική αύξηση του μεριδίου του ντίζελ κίνησης στις μεταφορές.

 

Στο πλαίσιο εκδήλωσης παρουσίασης του διυλιστηρίου Ελευσίνας (πρώην Πετρόλα) οι εγκαταστάσεις του οποίου αναβαθμίσθηκαν πρόσφατα ο γενικός διευθυντής βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Δ. Ρούτσης και ο διευθυντής σχέσεων με επενδυτές Β. Τσάιτας, υπογράμμισαν την σταθεροποίηση των πωλήσεων καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

 

Σε ερώτηση αναφορικά με τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων ανέφεραν ότι οι φόροι στη χώρα μας είναι υψηλοί και ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου θα επιτρέψει την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

 

Για την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου τόνισαν ότι έχει μικτές επιπτώσεις στην εταιρία καθώς από τη μία περιορίζει τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και από την άλλη μειώνει την αξία των αποθεμάτων της εταιρείας.

 

Οι εκπρόσωποι των ΕΛΠΕ στάθηκαν επίσης ιδιαίτερα στις επενδύσεις της εταιρείας για προστασία του περιβάλλοντος που απορρόφησαν 300 εκατ. ευρώ από τα 1,4 δισ. ευρώ που ήταν το συνολικό κόστος της επένδυσης του διυλιστηρίου Ελευσίνας και οι οποίες επέφεραν μείωση των ρύπων (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, σωματίδια, υγρά απόβλητα) έως και 84%.

 

Όπως τονίσθηκε η αναβάθμιση του διυλιστηρίου επέτρεψε την αύξηση των εξαγωγών η οποία υποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά που μειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω κρίσης. Ενδεικτικά, η παραγωγή μαζούτ που ήταν ζημιογόνα διακόπηκε πλήρως και αντικαταστάθηκε από παραγωγή αεροπορικών καυσίμων και, κυρίως, ντίζελ στο οποίο τόσο η χώρα μας όσο και οι περισσότερες χώρες της Μεσογείου είναι ελλειμματικές. Η μισή παραγωγή του διυλιστηρίου Ελευσίνας εξάγεται στις χώρες αυτές, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.