ΕΛΣΤΑΤ: Το επάγγελμα στην Ελλάδα είναι «οικογενειακή υπόθεση»

Το επάγγελμα του γονέα φαίνεται ότι ακολουθεί ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα.

 

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δειγματοληπτικής έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (2011), με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2010. Σκοπός της έρευνας, είναι η διερεύνηση του κατά πόσον η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το επάγγελμα των γονέων μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά την ενηλικίωση.

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για τα μέλη των νοικοκυριών που έχουν γεννηθεί από το 1951 έως και το 1985 (25 έως και 59 ετών), ενώ τα στοιχεία για το 2005 αφορούν στα μέλη των νοικοκυριών που έχουν γεννηθεί από το 1939 έως και το 1979 (25 έως και 65 ετών).

 

Όλα τα ερωτήματα απαντήθηκαν για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ερωτώμενος ήταν περίπου 14 ετών. Το ερώτημα που αφορούσε στην ασχολία (επάγγελμα) του πατέρα είχε διατυπωθεί ως εξής: Ποια ήταν η κύρια ασχολία του πατέρα σας όταν ήσασταν περίπου 14 ετών;

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

 

Α. Επάγγελμα του παιδιού, μέλους του νοικοκυριού σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα:

 

I. Όταν ο πατέρας ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

 

– Υπάλληλος γραφείου (18,5%)

– Διευθυντικό στέλεχος (16,4%)

– Επαγγελματίας (16,4%)

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (15,8%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (9,3%)

– Μη εργαζόμενος (8,6%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (7,7%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (3,9%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (1,8%)

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)

– Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,3%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 15%, 18%, 19,4%, 11,6%, 9,3%, 7,9%, 8,8%, 3,4%, 4,4%, 2,1%, και 0,2% αντίστοιχα.

 

ΙΙ. Όταν ο πατέρας ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

 

– Επαγγελματίας (42,3%)

– Μη εργαζόμενος (16,4%)

– Υπάλληλος γραφείου (10,6%)

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (8,3%)

– Διευθυντικό στέλεχος (7,3%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (7,3%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (2,2%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (2,2%)

– Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (1,4%)

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,9%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 40,6%, 9,5%, 11,7%, 8,4%, 7%, 10,3%, 2,8%, 6,9%, 0,7%, 1,4% και 0,8% αντίστοιχα.

 

ΙΙΙ. Όταν ο πατέρας ήταν ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

 

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (18,4%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15%)

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)

– Μη εργαζόμενος (11,4%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (9,5%)

– Επαγγελματίας (8,6%)

– Υπάλληλος γραφείου (8,0%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)

– Διευθυντικό στέλεχος (5,7%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,7%)

– Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,6%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 23,6%, 16,1%, 10,4%, 12,8%, 7%, 5,6%, 7,1%, 6,4%, 6,1%, 4,4%, και 0,5% αντίστοιχα.

 

Β. Επάγγελμα του παιδιού, μέλους του νοικοκυριού σε σχέση με το επάγγελμα της μητέρας:

 

I. Όταν η μητέρα ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

 

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (21,5%)

– Διευθυντικό στέλεχος (17,6%)

– Υπάλληλος γραφείου (16,9%)

– Επαγγελματίας (16,6%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (8,2%)

– Μη εργαζόμενος (6,1%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (5,2%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (5,1%)

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,9%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (1,1%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 8,8%, 25,2%, 12,6%, 16,6%, 6,7%, 8,9%, 2,6%, 12,6%, 2,5% και 3,6% αντίστοιχα.

 

ΙΙ. Όταν η μητέρα ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:

 

– Επαγγελματίας (46,4%)

– Μη εργαζόμενος (19,1%)

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (7,7%)

– Διευθυντικό στέλεχος (6,5%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (6,3%)

– Υπάλληλος γραφείου (5,6%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (5,0%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (1,6%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,3%)

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (0%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 42,5%, 11,6%, 5%, 3,9%, 2,4%, 10,8%, 14,2%, 7,6%, 1,4%, και 0,6% αντίστοιχα.

 

ΙΙΙ. Όταν η μητέρα ήταν ειδικευμένη γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού) ήταν το 2011:

 

– Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (20,4%)

– Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15,1%)

– Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)

– Μη εργαζόμενος (10,8%)

– Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (8,9%)

– Υπάλληλος γραφείου (8,6%)

– Επαγγελματίας (7,6%)

– Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)

– Διευθυντικό στέλεχος (5,9%)

– Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,6%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 27,4%, 15,4%, 9,7%, 11,5%, 7,4%, 6,7%, 5,3%, 6,6%, 6,2% και 3,2% αντίστοιχα.