Έως 23/10 τα δικαιολογητικά πιστοποίησης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

fysiko-aerio-thermansi

Έως και τις 23 Οκτωβρίου μπορούν οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης φυσικού αερίου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης, προκειμένου να επισπευσθεί η εκταμίευση του ποσού της επιδότησής τους.

Στην Αττική έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 4.736 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί έως σήμερα 3.607, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο πρόγραμμα 3.131 και 3.159 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 1.770 και 2.652 αιτήσεις αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ανέρχεται σε 1.855.000 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη και 2.953.000 ευρώ για τη Θεσσαλία.

Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), στο πλαίσιο της οποίας γίνεται, κατά σειρά προτεραιότητας, η απόδοση στους αναδόχους εγκαταστάτες του ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί στις μετατροπές που υλοποίησαν.