Έως και 12 πλασματικά έτη για γρήγορη έξοδο και μεγαλύτερη σύνταξη

Μέχρι και 12 πλασματικά έτη μπορούν να αναγνωρίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να συμπληρώσουν την 25ετία είτε περισσότερα χρόνια ασφάλισης, εφόσον τα χρησιμοποιήσουν και για την σύνταξη τους.

 

Η βασική διαφορά με τους πλασματικούς χρόνους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι όλων των άλλων Ταμείων είναι ότι για το Δημόσιο ο χρόνος παιδιών, αφενός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κα για να συμπληρωθεί η 25ετία μέχρι το 2010, για σύνταξη μητέρων με ανήλικο, καθώς και από άνδρες και γυναίκες, και αφετέρου, από το 2011 και μετά ο χρόνος αυτός αποδεσμεύεται από τα πλασματικά άλλων κατηγοριών. 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ