Επιδοτούμενη τετράμηνη εργασιακή εμπειρία για 13.000 ανέργους

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα «ανοίγει» ο ΟΑΕΔ για 13.000 άνεργους ηλικίας έως 29 ετών. Τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα, διάρκειας τεσσάρων μηνών, έχουν ως δικαιούχους 10.000 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών και 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25 – 29 ετών και θα εφαρμοστούν σε όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις από τις 22 Αυγούστου και επιλεγούν για να τους απασχολήσουν σε θέσεις πρακτικής άσκησης χωρίς κόστος, αφού ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει, συγκεκριμένα, στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ, ενώ θα παρέχει και ασφαλιστική κάλυψη. Η εργασιακή εμπειρία θα είναι για έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Και μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών κατά προτεραιότητα στις ίδιες επιχειρήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και δέκα ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα, για δύο ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9, για τρεις ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 10-19, για πέντε ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 20-30, για οκτώ ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 και για δέκα ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα κληθούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, δηλαδή δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), οφείλουν να επισκεφτούν την υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ) και να τον προμηθευτούν, ώστε να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Οι άνεργοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) και να παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης καθώς στόχος των προγραμμάτων είναι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.