Επίσκεψη της Αλβανίδας Προξένου στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

albanida-proksenos-pamak-thessaloniki

Εγκάρδιο κλίμα επικράτησε κατά τη χθεσινή εθιμοτυπική επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε η Γενική Πρόξενος της Δημοκρατίας της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, Pavlina Ylli, στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης νέων συνεργασιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αλβανικών πανεπιστημίων, ιδιαίτερα αυτών της Κορυτσάς και των Τιράνων.

Συζητήθηκε η διεύρυνση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, και, προς την κατεύθυνση αυτή, και η σπουδή της αλβανικής γλώσσας από φοιτητές Τμημάτων του Πανεπιστημίου, όπως του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Η κ. Ylli και ο κ. Ζαπράνης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσέγγισης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των δύο λαών, αναφέρθηκαν στις δυνατότητες εμπλουτισμού και διεύρυνσής της, μέσω επιστημονικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ημερίδων και εκδηλώσεων.