Επιστροφή παράνομων επιδομάτων

Τη διαδικασία για την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για οικογενειακά επιδόματα σε μη δικαιούχους έχει ξεκινήσει η διοίκηση του ΙΚΑ.

 

Σύμφωνα με το Έθνος, πρόκειται για συνταξιούχους, που πήραν το επίδομα αλλά ο/η σύζυγός τους ήταν δημόσιος υπάλληλος και καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα. Με βάση τη νομοθεσία, το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται για τη σύζυγο εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα ή δεν είναι συνταξιούχους ασφαλιστικού οργανισμού ή ΝΠΔΔ ή του Δημοσίου.

 

Ωστόσο το διάστημα 2004-2006 υπήρχαν αρκετές αιτήσεις από συνταξιούχους για τη χορήγηση του επιδόματος. Μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές έκαναν δεκτές τις ενστάσεις και αποφάσισαν τη χορήγηση του επιδόματος.

 

Το ΙΚΑ χορήγησε το επίδομα επισημαίνοντας πως “επιφυλασσόμαστε για την αναθεώρηση της απόφασης και τον έντοκο καταλογισμό των παροχών που χορηγήσαμε σε περίπτωση που ακυρωθεί η απόφαση κατόπιν αίτησης προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο”.