Έρχεται το «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition»

thessaloniki-leykos-pyrgos

Τη συνδιοργάνωση διαγωνισμού με τίτλο: «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, στη διάρκεια της 25ης  τακτικής του συνεδρίασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Τμήματα Τουρισμού και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Παράρτημα του διεθνούς ιδρύματος Open Knowledge Foundation (Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος) και την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προώθηση της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης.

Το «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2015 και θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου 2016, ενώ τα βραβεία για τις ομάδες που θα διακριθούν θα καλυφθούν από χορηγίες.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, οι οποίες θα βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Η συνδιοργάνωση αποτελεί συνέχεια των δύο επιτυχημένων καινοτόμων δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, «Apps4Thessaloniki» και «Hackathess».

Το εγχείρημα στηρίζεται σε δύο σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων (Smart Cities):

  • Στον πληθοπορισμό (crowdsourcing), όπου βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας, που παραδοσιακά εκτελούνταν από έναν υπάλληλο ή έναν εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης και
  • Στα ανοιχτά δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων δημόσιοι φορείς παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.