Έρχονται πρόστιμα για τις εισπρακτικές εταιρείες δικηγόρων

Στην επιβολή κυρώσεων – προστίμων στους εντολείς σχεδιάζει να προχωρήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο γίνεται δέκτης πλήθους καταγγελιών από πολίτες για καταχρηστικές συμπεριφορές δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών που λειτουργούν και ως εισπρακτικές εταιρείες, χωρίς ωστόσο να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για αυτές.

Η λύση αυτή προκρίνεται ως μονόδρομος για το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς, όπως αναφέρουν γνώστες του θέματος, το συναρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι πρόθυμο στο να συνεργαστεί με το Ανάπτυξης, ώστε από κοινού να διαμορφώσουν ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο που να βάζει φρένο στις αθέμιτες καταχρηστικές συμπεριφορές δικηγόρων έναντι των οφειλετών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν και οι δικηγόροι στον νόμο 3758/2009 που αφορά τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών και στον οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές στην περίπτωση καταχρηστικών συμπεριφορών.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι το θέμα έχει λυθεί οριστικά με την υπ’ αριθμόν 598/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, βάσει της οποίας, η ένταξη των δικηγόρων στο ν.3758/2009 δεν συνάδει με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι η ενημέρωση οφειλετών εντάσσεται ήδη σε αυτό και καθιστά αδύνατη, σύμφωνα με συγκεκριμένη γνωμοδότηση, την επιβολή κυρώσεων σε δικηγόρους για τις οποίες (κυρώσεις) αρμόδιο είναι το οικείο πειθαρχικό όργανο. 

Ωστόσο, την ώρα που το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατακλύζεται από παράπονα πολιτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την είσπραξη οφειλών για λογαριασμό πελατών τους και παρά την ενημέρωση των οικείων δικηγορικών συλλόγων, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια περίπτωση επιβολής κυρώσεων από τα πειθαρχικά τους όργανα.

Όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και, ελλείψει προθυμίας για συνεργασία από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Ανάπτυξης προτίθεται «να ενισχύσει την ευθύνη των εντολέων τους (δανειστών) για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εντολοδόχοι τους (δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρείες)». 

Δηλαδή, να είναι υπαίτιοι οι εντολείς για τη συμπεριφορά των δικηγόρων που λειτουργούν για λογαριασμό τους, ως εισπρακτικές εταιρείες. Μάλιστα οι κανόνες επικοινωνίας και όχλησης των οφειλετών θα είναι ίδιοι με αυτούς που προβλέπονται στο ν.3758/2009 για τον οποίο σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυσή του για την προστασία των πολιτών. 

Βάσει του σχεδίου που επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης, στις περιπτώσεις που παρατηρείται απόκλιση από τους κανόνες που ορίζει ο νόμος, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται στους εντολείς. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι, έστω και διά της πλαγίας οδού, οι καταχρηστικές συμπεριφορές θα μειωθούν δραστικά, ενώ θεωρείται και πολύ πιθανό ότι πολλοί εντολείς τους οποίους εξυπηρετεί σήμερα η επιθετική συμπεριφορά κάποιων δικηγορικών εταιρειών θα επιλέξουν εισπρακτικές εταιρείες που λειτουργούν με βάση το ν.3758/2009 ή την όποια αλλαγή επέλθει στο εγγύς μέλλον. 

Οι αθέμιτες πρακτικές

Όπως ορίζει ο ν.3758/2009, απαγορεύεται στις εισπρακτικές εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.

2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.

3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

4. Η δυσφήμηση ή η απειλή δυσφήμησης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.

5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.

6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.

7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.

8. Οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.

9. Η όχληση των οικείων προσώπων του. 

10. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

11. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.

12. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και οι όροι που αναφέρονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης επιβάλλεται σε βάρος των εταιρειών πρόστιμο από 5.000 έως 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της εταιρείας.

Τι ορίζει ο νόμος

Σύμφωνα με το ν. 3758/2009, η παρέμβαση των εισπρακτικών εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών. 

 Αναφορικά με την επικοινωνία με τον οφειλέτη, αυτή πρέπει να γίνεται με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

πηγή: https://www.naftemporiki.gr/