Έρχονται «λουκέτα» σε επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Μετά την επιβολή των νέων αυστηρότερων προστίμων για όσους εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιστρατεύει τώρα και το «όπλο» του άμεσου 48ωρου «λουκέτου» στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα.

Τουλάχιστον μία στις τρεις επιχειρήσεις και καταστήματα «συλλαμβάνονται» το τελευταίο διάστημα από τους φοροελεγκτές να μην κόβουν αποδείξεις, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές υπερβαίνει ακόμη το 40%.

Έτσι, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε την απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων, καταστημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ω?ρες σε περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Το μέτρο εφαρμόζεται με πράξη των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο μετά από ειδική εντολή του ΓΓΔΕ, εφόσον διαπιστωθεί:

 • Η μη έκδοση έκδοση πλέον των 10 αποδείξεων ή
 • ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντοπίζονται από τους φοροελεγκτές να μην έχουν εκδώσει πάνω από 10 αποδείξεις ή ακόμη και μια απόδειξη που η αξία της υπερβαίνει τα 500 ευρώ εκτός από το ελάχιστο πρόστιμο που ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά έλεγχο για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, η εφορία θα τους βάζει «λουκέτο» για 48 ώρες. Στην απόφαση ζητείται από τους προϊσταμένους και τα αρμόδια στελέχη των ΔΟΥ να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Επίσης, όπως ορίζεται στην απόφαση:

 • Ο έφορος εξουσιοδοτείται να υπογράφει: «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική
 • εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες.
 • Στη συνέχεια, γνωστοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα η πράξη αναστολής λειτουργίας και
 • ζητείται η συνδρομή της αστυνομικής αρχής.
 • Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που διενεργείται με την παρουσία του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του οριζόμενου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυνομικής αρχής, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία, με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Εσόδων και την ένδειξη «σφραγίσθηκε μέχρι (ημερομηνία – ώρα), βάσει της με αριθ. πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει».
 • Αντίγραφο της πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο.
 • Σε περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας, καθώς και σε
  περιπτώσεις, που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δε συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρ μόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 • H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει και διευρύνει τις στοχευμένες ενέργειές της κατά της φοροδιαφυγής, σε όλη τη χώρα και με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, εφαρμόζοντας το νέο μοντέλο ελέγχων, που δεν περιορίζεται στην επιβολή του προστίμου.

Άλλωστε όπως έχει επισημάνει ο κ. Πιτσιλής στους εφόρους «Ουδείς ξεμπερδεύει με το πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι η αρχή και όχι το τέλος και στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών που θα αξιοποιηθούν για τις νέες τεχνικές ελέγχου».

Πάντως ο ΓΓΔΕ έχει ζητήσει η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων να γίνεται με σύνεση, με αναλογικό τρόπο και για σοβαρές παραβάσεις (παρεμπόδιση ελέγχου, σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής). «Στόχος μας δεν είναι να κλείσουμε όλα τα καταστήματα, αλλά ο παραδειγματισμός. Να μην κλείσουμε δηλαδή το καφενεδάκι και να αφήνουμε να λειτουργεί δίπλα του ο μεγάλος φοροφυγάς. Πρέπει να επικοινωνηθεί στους ελεγκτές και στην αγορά ότι ο έλεγχος δε γίνεται για τα πρόστιμα, αλλά για τη φορολογική συμμόρφωση και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

ΕΛΕΓΧΟΙ
Τουλάχιστον μία στις τρεις επιχειρήσεις και καταστήματα «συλλαμβάνονται» το τελευταίο διάστημα από τους φοροελεγκτές να μην κόβουν αποδείξεις, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές υπερβαίνει ακόμη το 40%.

Πηγή: Ημερησία