Έρευνα: Αρνητικές προσδοκίες για τις επιχειρήσεις της Αν. Θεσσαλονίκης

Αρνητικές προσδοκίες από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται έχουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο δρ οικονομολόγος της εργασίας, επιστημονικός συνεργάτης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Γνώση Αναπτυξιακή”, Μιλτιάδης Σταμπουλής, μιλώντας στην εκδήλωση Ημέρες Καριέρας “Open Coffee Business Meetings”, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 71 επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, κατασκευές) και 63 του τριτογενή τομέα (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών), από τους δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

Σε ότι αφορά τον δευτερογενή τομέα, το 75% του δείγματος των επιχειρήσεων έχει υποστεί μείωση παραγωγικής δραστηριότητας το 2013, με σχέση με το 2012. Το 54% θεωρεί ότι το τρέχον επίπεδο των παραγγελιών είναι μη ικανοποιητικό, ενώ το 43% διαβλέπει αρνητικές προοπτικές για το επόμενο έτος.

 

Το 58% δηλώνει ότι διαθέτει υψηλή έως πολύ υψηλή ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων που παράγει και διαθέτει στην αγορά και το 48% σε σχέση με την τιμή.

 

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον τριτογενή τομέα όπου το 76% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών το 2013 σε σχέση με το 2012.

 

Επιπλέον, το 60% θεωρεί το επίπεδο πωλήσεων μη ικανοποιητικό και το 28% διαβλέπει αρνητικές προοπτικές για το επόμενο έτος.

 

Το 76% δηλώνει ότι διαθέτει υψηλή έως πολύ υψηλή ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και το 84% σε σχέση με την τιμή.

 

Το 36% των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα θεωρεί ότι περιοριστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας είναι η μειωμένη ρευστότητα και το 25% η περιορισμένη ζήτηση, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις επιχειρήσεις του τριτογενή είναι 42% και 22%.

 

Για την βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας οι βασικές προτάσεις είναι: ενίσχυση υπαρχόντων και ένταξη σε νέα δίκτυα διανομής (24% για τις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα και 13% για αυτές του τριτογενή ), μείωση τιμών προϊόντων (21% και 12% ), διαφοροποίηση και καινοτομία (12% και 17%) . Το 9% των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα προκρίνει τον εκσυγχρονισμό.

 

Στο 57% των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και στο 45% του τριτογενή το ανθρώπινο δυναμικό έχει παραμείνει το ίδιο το τελευταίο έτος, ενώ η πλειοψηφία δεν θα προβεί σε προσλήψεις την επόμενη χρονιά

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”, με στόχο την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων, επιμελητηρίων.

 

Συνδιοργανωτές ήταν η Ανατολική Α.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Όμιλος Περρωτής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Συμμετείχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πράσινες τεχνολογίες, στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, τουριστικών υπηρεσιών και στο εμπόριο.

 

Την εκδήλωση υποστήριξαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, καθώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.