Εθελοντική αιμοδοσία στη Τριανδρία

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, κατά τις ώρες 09.00 έως 12.30, η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στις εγκαταστάσεις της (πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας, Ελευθερίας 24, 3ος όροφος), για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της ενότητας, στο τηλέφωνο 2313 305441 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.koutsochristou at thessaloniki.gr.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2015 σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, με τη συμβολή ειδικής κινητής μονάδας του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», με στόχο την  ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.

 

Η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στη 2η Δημοτική Κοινότητα, στις 22 Απριλίου 2015, στις εγκαταστάσεις της (2ος όροφος, Μοναστηρίου 93, τηλ. Επικοινωνίας: 2310 519250).

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr